• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

вул. Карпатської Січі 13/15, м. Хуст, Закарпатська область, 90400

тел.: (031-42)-4-23-14, e-mail: rayetc.khust@ukr.net

/Files/images/Без_імені.JPG

Метою освітнього процесу в Хустському районному еколого-туристичному центрі учнівської молоді є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, туризму і спорту, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої професійної реалізації. Основними завданнями є: виховання громадянина України; вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців; здобуття учнями, первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації ; формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Регіональна екологічна мережа Хустського району Закарпатської області це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території регіону, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні (Закон України «Про екологічну мережу України»).

До складових структурних елементів екомережі включено:

· території та об'єкти природно-заповідного фонду;

· землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;

· землі лісового фонду;

· землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів;

· частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті;

інші природні території та об'єкти (пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність).
Кiлькiсть переглядiв: 234